FANDOM


איפה כדי להתחיל עריכה

כדי להתחיל במקומות הבאים:

1.באזור מושלג (כדי עם קרח ועצים )

2.באזור שטוח עם הרבה עצים וחיות.

3.ליד נהר עם עצים וחול ( לא במדבר ).

4.באזור הררי שכבר על ההר אפשר לראות עפרות פחם.


איך מבטלים את המפלצות במינקרפט עריכה

דבר ראשון שכדי לעשות עם אתה מתחיל הוא מלבטל את המפלצות וכך עושים את זה:

שלב 1: לוחצים על כפטור esc בפינת המקלדת
תמונה1
.
שלב 2: לוחצים על Options בדף שמופיע
לכידה
.

שלב 3: